Autoriseret ergoterapeut
Lene Nøhr Geil

Barns Trivsel
Tlf. 60 45 28 40
barnstrivsel@mail.dk
www.barnstrivsel.dk

Privat rådgivning for børn med handicap
og særlige behov

Lene Nøhr Geil

Velkommen til Barns Trivsel

Hvad er Barns Trivsel
Barns Trivsel er privat rådgivning v. børneergoterapeut Lene Nøhr Geil med tilbud om råd og vejledning i hjemmet for at få hverdagen til at fungere bedre for barnet og for familien.
Tilbuddet er henvendt til børn 0-10 år med handicap og særlige behov og deres familier.
Og til kommuner som ikke selv har ergoterapeutiske ressourcer til rådgivning i hjemmet

Det er jer der bestemmer!
Rådgivningen tager afsæt i de konkrete problemstillinger I ønsker analyseret og min observation bygger på mine professionelle ergoterapeutiske analyseredskaber.

Mit mål er
- at give barnet glæde ved selv at løfte opgaven eller dele heraf, så barnet kan høste anerkendelsen for det.
Jeg arbejder ud fra hvad barnet allerede kan og prøver at afdække barnets ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til de konkrete problemstillinger I henvender jer omkring.

Lene Nøhr Geil:
Autoriseret ergoterapeut med 15 års erfaring indenfor børneterapeutarbejdet. Jeg arbejder ud fra et funktionelt neurologisk grundlag, hvor udvikling er tæt forbundet med motivation, anerkendelse og trivsel

Trivsel